1

1. Nhìn hình hướng dẫn để biết ghế của mình ở vị trí nào. Cứ toàn thích ngồi cửa sổ mà ko nói lúc check – in.
2. Đã ghi rõ là số điện thoại để liên hệ công việc và đây là số quản lý. Nhưng vẫn ko hiểu và gọi đã đời xong tóm lại em muốn cặp chị Hoà. Hihi. Anh cũng muốn là chị Hoà lắm nhưng chị Hoà chỉ có 1. Dù mình nhẹ nhàng duyên dáng nói là em ơi anh không có phải là chị Hoà nhưng cố tình không tin. Làm sao anh làm vừa lòng các em đây. Nhưng anh mãi iu nhé!!!


Facebook: https://www.facebook.com/bigheadchou

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

1

1. Nhìn hình hướng dẫn để biết ghế của mình ở vị trí nào. Cứ toàn thích ngồi cửa sổ mà ko nói lúc check – in.
2. Đã ghi rõ là số điện thoại để liên hệ công việc và đây là số quản lý. Nhưng vẫn ko hiểu và gọi đã đời xong tóm lại em muốn cặp chị Hoà. Hihi. Anh cũng muốn là chị Hoà lắm nhưng chị Hoà chỉ có 1. Dù mình nhẹ nhàng duyên dáng nói là em ơi anh không có phải là chị Hoà nhưng cố tình không tin. Làm sao anh làm vừa lòng các em đây. Nhưng anh mãi iu nhé!!!


Facebook: https://www.facebook.com/bigheadchou

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

1

1. Nhìn hình hướng dẫn để biết ghế của mình ở vị trí nào. Cứ toàn thích ngồi cửa sổ mà ko nói lúc check – in.
2. Đã ghi rõ là số điện thoại để liên hệ công việc và đây là số quản lý. Nhưng vẫn ko hiểu và gọi đã đời xong tóm lại em muốn cặp chị Hoà. Hihi. Anh cũng muốn là chị Hoà lắm nhưng chị Hoà chỉ có 1. Dù mình nhẹ nhàng duyên dáng nói là em ơi anh không có phải là chị Hoà nhưng cố tình không tin. Làm sao anh làm vừa lòng các em đây. Nhưng anh mãi iu nhé!!!


Facebook: https://www.facebook.com/bigheadchou

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

1

1. Nhìn hình hướng dẫn để biết ghế của mình ở vị trí nào. Cứ toàn thích ngồi cửa sổ mà ko nói lúc check – in.
2. Đã ghi rõ là số điện thoại để liên hệ công việc và đây là số quản lý. Nhưng vẫn ko hiểu và gọi đã đời xong tóm lại em muốn cặp chị Hoà. Hihi. Anh cũng muốn là chị Hoà lắm nhưng chị Hoà chỉ có 1. Dù mình nhẹ nhàng duyên dáng nói là em ơi anh không có phải là chị Hoà nhưng cố tình không tin. Làm sao anh làm vừa lòng các em đây. Nhưng anh mãi iu nhé!!!


Facebook: https://www.facebook.com/bigheadchou

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.