Du lịch tình dục trẻ em – một vấn nạn đang được PATA quan tâm

Khoảng hai thập niên trở lại đây, trong du lịch đã xuất hiện một hình thức mại dâm đang bị ngành an ninh các nước tích cực triệt phá. Đó là Du lịch tình dục trẻ em.
Qua vỏ bọc du lịch, các “con yêu râu xanh” có điều kiện tiếp cận với các em nhỏ thuộc diện dễ bị “tấn công” ở các điểm du lịch. Mặt khác cũng qua con đường này, những tên ma cô môi giới mại dâm có nhiều cơ hội tiếp xúc với người nước ngoài để tìm kiếm khách hàng mà ít bị nghi ngờ. Du lịch tình dục trẻ em đặc biệt gia tăng ở những nơi mà luật pháp chưa thật sự nghiêm ngặt, hoặc chính quyền sở tại chưa kiên quyết nói “không” với hiện tượng này.
Cho nên, để bảo vệ các em, vấn đề cần thiết là vạch mặt những “con yêu râu xanh” và tích cực thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, cách ly các em với sự hư hỏng. Cảnh sát chống Du lịch tình dục Úc đã có khuyến cáo rằng, những “con yêu râu xanh” thường nằm trong số những người nước ngoài sinh sống ngay tại điểm du lịch nào đó. Cần cảnh giác đối tượng này. Thông thường họ chính là khách du lịch hoặc nhà kinh doanh để kiếm niềm vui trên thân xác với các bé trai, bé gái bằng nhiều cách. Có thể lân la quen với trẻ em đường phố, hoặc có thể tới tận nhà các em, mua các em bằng một số tiền lớn làm lóa mắt cha mẹ các em, vốn là những kẻ hám tiền. Cũng có thể chúng dùng thủ đoạn dưới hình thức như bảo trợ, con nuôi…
Mới đây Interpol đã vạch trần một đường dây Du lịch tình dục trẻ em quốc tế. Đó là những tay buôn trẻ em, chuyên du lịch các nước Châu Á, Châu Mỹ latinh, Châu Phi, Đông u và Nam Thái Bình Dương để mua trẻ em về phục vụ cho mục đích tình dục. Vì sao chúng lại chọn những địa danh trên? Câu trả lời có thể khá rõ ràng: Nơi đây giá cả dễ chịu; chính sách mở cửa nhằm tận thu ngoại tệ đã bị những “con yêu râu xanh” lợi dụng; khủng hoảng kinh tế đẩy nhiều gia đình vào hoàn cảnh khó khăn, nhiều bậc cha mẹ phải nhắm mắt bán con…Tất cả điều đó đã đẩy các em vào con đường Du lịch tình dục trẻ em.
Điểm nóng về Du lịch tình dục trẻ em ở Đông Nam Á là Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Hiện Hiệp hội Du lịch châu Á – Thái Bình Dương (PATA) đang mở rộng dự án phòng chống vào khu vực này. Đã có những việc làm cụ thể như: tăng cường các phương tiện giảng dạy cho Khoa Du lịch của các trường đại học, quảng bá truyền thông giúp người dân có kiến thức và hiểu biết về Du lịch tình dục để họ có cách ứng xử thích hợp; quan tâm tổ chức những tua tuyến du lịch lành mạnh…
Để phòng ngừa, chúng ta phải tăng cường các biện pháp giáo dục cho các gia đình và trẻ em, nhất là những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, để họ không tạo điều kiện hoặc tiếp tay cho đường dây Du lịch tình dục trẻ em. Mặt khác phải kiên quyết ngăn chặn việc khách du lịch đưa trẻ em về nơi ở của họ.
Minh Tâm – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 28(80)1999

Bộ chính trị ra nghị quyết về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2000 – Phần 2

Từ quí III năm 1999, các ngành, các cấp, các đoàn thể ở Trung ương và địa phương cần xây dựng chương trình hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2000. Chỉ đạo ngay những việc cần làm sớm để phục vụ các hoạt động kỷ niệm như các hoạt động văn hóa – văn nghệ, sáng tác, thể dục, thể thao; các hoạt động “Chào thế kỷ XXI”, tổ chức các phong trào chăm sóc, giúp đỡ những người có công với cách mạng, xây dựng các vùng căn cứ cách mạng phát triển về mọi mặt…
Tổ chức thật tốt phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng những ngày lịch sử lớn của đất nước với những mục tiêu thiết thực và cụ thể kết hợp với việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước từ cơ sở đến các tỉnh, thành và bộ, ngành trung ương từ cuối năm 1999, tiến tới đại hội thi đua toàn quốc vào tháng 12-2000. Các đại hội này tập trung vào việc biểu dương người tốt, việc tốt, bầu chọn các anh hùng, chiến sĩ thi đua trong 15 năm tiến hành đổi mới. Nghiên cứu các chính sách cần thiết để cải thiện đời sống, động viên khuyến khích các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tổ chức thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ, đồng bào các vùng căn cứ cách mạng. Vận động toàn dân tham gia phong trào “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”…
Đẩy mạnh việc nghiên cứu và học tập lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tổ chức một số hội nghị khoa học tổng kết và phát huy những bài học kinh nghiệm lớn, những truyền thống quý báu của dân tộc, của Đảng của Bác Hồ và nhân dân ta. Biên soạn và phát hành một số sách lịch sử, lý luận và chính trị về công cuộc đấu tranh dựng nước, giữ nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Ban tư tưởng – Văn hóa Trung ương hướng dẫn cụ thể về tổ chức hoạt động của từng ngày kỷ niệm lớn và tổ chức hoạt động của từng ngày kỷ niệm lớn và tổ chức biên soạn các tài liệu hướng dẫn tuyên truyền, cùng Bộ Văn hóa – Thông tin, các Hội Văn học – Nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao; hướng dẫn các đoàn thể nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng tổ chức các cuộc thi tìm hiểu làm cho mỗi người dân, nhất là thanh, thiếu niên nắm và hiểu được lịch sử hào hùng của dân tộc.
Giao cho chính phủ thành lập Ban tổ chức Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2000 do đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ đứng đầu, có bộ phận thường trực gồm các đồng chí lãnh đạo Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, Bộ Văn hóa – Thông tin, Viện Thi đua, Khen thưởng Nhà nước, Ban Tổ chức Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2000 có trách nhiệm giúp bộ Chính trị xây dựng kế hoạch chi tiết và chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm.
Chính phủ sớm có hướng dẫn tổ chức kỷ niệm và giải quyết những vấn đề về mặt Nhà nước để việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lịch sử lớn trong năm 2000 đạt được kết quả tốt theo các mục đích, yêu cầu đã đề ra.
Tuần Du lịch- Tổng cục Du lịch-Bộ VH-TT-DL-33(85)-1999

Bộ chính trị ra nghị quyết về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2000 – Phần 1

Ngày 26-7-1999, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ra Nghị quyết số 11-NQ/TW về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2000. Toàn văn nghị quyết như sau:
Năm 2000 là năm có nhiều ngày kỷ niệm lịch sử quan trọng đó là:
70 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2000)
110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2000)
25 năm ngày thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (30-4-1975 – 30-4-2000).
55 ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2000)
Giỗ tổ Hùng Vương.
Lễ hội giao thừa thế kỷ.
Và một số ngày lễ lớn của các đoàn thể, các ngành như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Lực lượng công ân Nhân dân Ngoại giao v.v…
Về quốc tế, có các ngày kỷ niệm quan trọng như 130 năm ngày sinh V.Lê-nin, 180 năm Ngày sinh F.Ăng-ghen…
Năm 2000 cũng là năm diễn ra Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VI, là năm cuối phấn đấu để hoàn thành những mục tiêu do Đại hội VIII và các nghị quyết của Ban chấp hành Trung Ương Đảng đã đề ra kế hoạch 5 năm (1996-2000), là năm chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng…
Đây là dịp thuận lợi để tiến hành giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, truyền thống cách mạng, tiếp tục khẳng định chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường xã hội chủ nghĩa, khẳng định sự lãnh đạo của Đảng, biểu dương những thành tựu 15 năm, thực hiện công cuộc đổi mới, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tận dụng thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 1996-2000, tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.
Với ý nghĩa trọng đại đó,
Bộ chính trị quyết định
Tổ chức trọng thể các hoạt động kỷ niệm nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm 2000, nhằm đạt các mục đích, yêu cầu sau đây:
Tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm của cách mạng VIệt Nam từ ngày có Đảng lãnh đạo, đặc biệt là trong 15 năm tiếng hành sự nghiệp đổi mới.
Giáo dục sâu sắc lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, khẳng định lý tưởng mục tiêu, con đường của cách mạng Việt Nam do Đảng ta lãnh đạo, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tinh thần cách mạng tiến công, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ý chí tự lực tự cường dân tộc, trong giai đoạn mới, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị do Đại hội VIII của Đảng đề ra.
Đẩy mạnh các phong trào hành động các mạng nhằm phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, củng cố quốc phòng, an ninh, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí và các tệ nạn xã hội có hiệu quả, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện cải cách hành chính, đổi mới và kiện toàn một bước tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.
Làm cho nhân dân thế giới hiểu rõ đường lối chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, hiểu đúng tình hình Việt Nam hiện nay. Từ đó tranh thủ sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân loại tiến bộ và bạn bè, tạo ra môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.
Các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức chu đáo, thiết thực, mang tính quần chúng sâu rộng, tạo được khí thế cách mạng, niềm tin tưởng và phấn khởi trong nhân dân; tránh lãng phí, hình thức.
Tuần Du lịch- Tổng cục Du lịch-Bộ VH-TT-DL-33(85)-1999