Bao nhiêu năm cũng chỉ xài một câu nói !, ———–, Stt của nb Nguyễn Thông, Đường cách mạng

Bao nhiêu năm cũng chỉ xài một câu nói !
———–
Stt của nb Nguyễn Thông
Đường cách mạng .
Hôm qua tôi thấy ông Nguyễn Phú Trọng vẫn khẳng định chắc như đinh đóng cột, ông ấy nhắc lại lời được cho là của Lý Tự Trọng “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, ngoài ra không còn đường nào khác”, tôi hỡi ôi.
Cách mạng là gì, là sự lật đổ, thay thế lực lượng này bằng lực lượng khác, xã hội này bằng xã hội khác. Nó thường bạo lực, đổ máu, “cách mẹ cái mạng” người khác. Xưa dưới chế độ thực dân phong kiến, khi các vị ấy hô hào đấu tranh giai cấp, thì suy nghĩ của ông Trọng già (Lý Tự) ấy cứ cho là đúng, là phù hợp, chỉ nên theo con đường cách mạng.
Nay đất nước đã độc lập, dân tộc đã tự do, cuộc sống đã hòa bình, chỉ cần lo tu chí, gắng sức làm ăn, thúc đẩy xã hội, thế thì đi vào đường cách mạng làm gì. Suốt ngày kêu gào cách mạng, tranh đấu, sao không nhớ bao nhiêu xung đột và hậu quả dai dẳng của nó còn gây khổ nhục tới giờ vẫn chưa đủ hay sao.
Ôm thứ lý luận cũ rích, tồn tại gần trăm năm, không chịu thay đổi theo bước đi của thời đại, khác gì ôm mãi cái bóng trăng dưới ao sâu và cứ nức nở khen nó tròn.
Hãy dẹp cách mạng đi, hãy kêu gọi thanh niên cống hiến hết sức mình cho bản thân và mọi người, cho đất nước, để cuộc sống tốt đẹp hơn.