Bình thường TyhD chụp hình phải mất cả tiếng nên hôm bữa đi shoot được bức hình xuất sắc có 15 phút đã cảm…

Bình thường TyhD chụp hình phải mất cả tiếng nên hôm bữa đi shoot được bức hình xuất sắc có 15 phút đã cảm thấy thật thần kì rồi ?Mấy chị team ELLE thấy vậy, cười khẩy rồi gửi cho cái thư mời tham gia thử thách “Đẹp Trong Tích Tắc”. Ban đầu cũng tự tin lắm, cho đến khi đọc được nội dung thử thách là phải chụp được hình selfie thật ưng ý chỉ trong 80s ?80s là chỉ kịp đánh son thôi đó các chế?Mọi người đoán coi TyhD có hoàn thành được thử thách này không nha ?Xem clip để chứng kiến điều kì diệu nè ?#ellevn #ellevietnam #deptrongtichtac #chopmatthanhsao #galaxyA8star


Facebook: https://www.facebook.com/tyhdmodel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bình thường TyhD chụp hình phải mất cả tiếng nên hôm bữa đi shoot được bức hình xuất sắc có 15 phút đã cảm…

Bình thường TyhD chụp hình phải mất cả tiếng nên hôm bữa đi shoot được bức hình xuất sắc có 15 phút đã cảm thấy thật thần kì rồi ?Mấy chị team ELLE thấy vậy, cười khẩy rồi gửi cho cái thư mời tham gia thử thách “Đẹp Trong Tích Tắc”. Ban đầu cũng tự tin lắm, cho đến khi đọc được nội dung thử thách là phải chụp được hình selfie thật ưng ý chỉ trong 80s ?80s là chỉ kịp đánh son thôi đó các chế?Mọi người đoán coi TyhD có hoàn thành được thử thách này không nha ?Xem clip để chứng kiến điều kì diệu nè ?#ellevn #ellevietnam #deptrongtichtac #chopmatthanhsao #galaxyA8star


Facebook: https://www.facebook.com/tyhdmodel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.