Cái nầy gọi là tinh giản biên chế mạng sống của người dân

Cái nầy gọi là tinh giản biên chế mạng sống của người dân .
Ưu việt của ta nó là như thế, thay vì buộc nhà đầu tu phải nghiêm ngặt về qui chế pccc ràng buộc thêm những qui đinh, ta lại đi hạ chuẩn qui định .
Mạng sống của những người dân của những cc, lại bị thắt chặt thêm lối….. thoát .
https://vnexpress.net/…/ha-noi-de-nghi-ha-chuan-phong-chay-…


Facebook: https://www.facebook.com/DOCOVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.