Chỗ này không có wifi, 3G phập phù, sóng ko gọi nổi một cuộc điện thoại, không có điện chỉ có vài cái nhà, vài con…

Chỗ này không có wifi, 3G phập phù, sóng ko gọi nổi một cuộc điện thoại, không có điện chỉ có vài cái nhà, vài con chó, bánh brownies rất ngon của 1 bạn người Pháp, mấy cái thuyền, mấy con cá, bạn chủ nhà dân UK tóc vàng mắt xanh. Có bạn người Bỉ từng nói vs mình: Lúc nào sợ người có thể ra đây trốn. Biết bao giờ mới lại được đi?


Facebook: https://www.facebook.com/thaonguyenp23

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.