Chủ động, tích cực hội nhập khu vực và thế giới

Cách đây vừa tròn 5 năm, ngày 28 tháng 7 năm 1995, Thủ đô Banđa Xêri Bêgaoan, Brunei đã chứng kiến một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của khu vực đó là lễ kết nạp Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Asean). Đây là một cột mốc mới trong lịch sử phát triển của Asean, đồng thời là bước đi tất yếu đầu tiên của Việt Nam trên con đường hội nhập với khu vực và quốc tế, thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở mà Đảng, Nhà nước ta đã đề ra…Việc trở thành thành viên chính thức của Asean đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong việc phát triển quan hệ song phương với các nước trong khu vực, tăng cường sự hiểu biết, thông cảm lẫn nhau để giải quyết dễ dàng hơn những vấn đề người di tản, vùng chồng lấn ở Biển đông, góp phần vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực. Gia nhập Asean, chúng ta đã hội nhập với một thị trường rộng lớn và năng động gồm 500 triệu dân, tổng sản phẩm quốc dân khoảng 800 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch thương mại tăng từ 44 tỷ đô la Mỹ năm 1993 lên 73,4 tỷ đô la Mỹ năm 1998 và giá trị đầu tư nước ngoài bình quân mỗi năm là 22 tỷ đô la Mỹ từ năm 1993 đến năm 1997. Hiện nay, các nước Asean chiếm hơn 30% kim ngạch buôn bán và hơn 20% đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam với trên 400 dự án lớn nhỏ khác nhau và tổng vốn đầu tư pháp định trên 9 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù còn nhiều khó khăn do nền kinh tế còn đang trong quá trình chuyển đổi, trình độ phát triển còn thấp, song Việt Nam đã có nhiều cố gắng để đáp ứng các yêu cầu của AFTA khu vực Mậu dịch Tự do Asean và CEPT Hiệp định ưu đãi chung về thuế quan, đồng thời đảm bảo duy trì phát triển ổn định nền kinh tế của mình theo một tiến trình giảm thuế hợp lý. Đến nay, Việt Nam đã đưa 4233, mặt hàng vào thực hiện CEPT/AFTA, chiếm khoảng 67% tổng số 6332 mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam. Những mặt hàng còn lại nằm trong Danh mục tạm thời, Danh mục loại trừ hoàn toàn và Danh mục nhạy cảm. Danh mục tạm thời sẽ được đưa vào thực hiện trong 3 năm tới năm 2001, 2002, 2003. Vừa qua, Việt Nam đã rà soát và rút ngắn Danh mục loại trừ tạm thời 86 mặt hàng và sẽ tiếp tục xem xét loại bỏ dần.
Nguyễn Thị Sự -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (40(144))2000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.