“Chúng tôi đã nói với nhau, đây không phải sự trở lại, vì thật ra chúng tôi chưa từng đi đâu cả

“Chúng tôi đã nói với nhau, đây không phải sự trở lại, vì thật ra chúng tôi chưa từng đi đâu cả. Chỉ là sau nhiều xa cách, giữa những bộn bề trên con đường riêng, cả hai bất ngờ nhớ ra mình có một tri kỷ đã lâu không gặp.
Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ duyên chuyện sẽ thành. Một ngày chúng tôi gọi nhau, và chúng tôi tái hợp. Giản dị như cách chúng tôi đã hát và sáng tác 10 năm trước”.


Facebook: https://www.facebook.com/min.hamlettruong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.