Chương trình hành động quốc gia về du lịch và các sự kiện du lịch Việt Nam năm 2000 – Phần 1

LTS: Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 406/CP – KTTH ngày 20 tháng 4 năm 1999, thông qua những nội dung cơ bản chương trình hành động quốc gia về Du lịch và sự kiện du lịch năm 2000. Chương trình hành động quốc gia về Du lịch bao gồm 6 nội dung chủ yếu: Quảng bá, tuyên truyền du lịch, Du lịch văn hóa gắn với các lễ hội, phát triển, nâng cấp các khu, điểm du lịch, Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, Tạo thuận tới, khuyến khích hoạt động du lịch, Chấn chỉnh tổ chức, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về du lịch. Sáu nội dung được cụ thể hóa bằng 6 chương trình tương ứng, liên quan mật thiết với nhau và bổ trợ cho nhau.
Chương trình quảng bá, tuyên truyền về du lịch Việt Nam.
Mục tiêu: Góp phần chuyển biến và nâng cao nhận thức của các ngành, địa phương và toàn xã hội về du lịch, đưa phát triển du lịch trở thành sự nghiệp của toàn dân. Nâng cao hình ảnh của Việt Nam nói chung và Du lịch Việt Nam nói riêng trong khu vực và thế giới. Góp phần thực hiện kế hoạch đón 2 triệu khách quốc tế, 11 triệu khách nội địa trong năm 2000.
Nội dung:
Trong nước: Phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền Chương trình hành động quốc gia về du lịch và sự kiện du lịch năm 2000, các chủ trương, chính sách phát triển du lịch của Đảng và Nhà nước, thông tin du lịch của Đảng và Nhà nước, thông tin du lịch trong nước và quốc tế, tổng kết kinh nghiệm, nhân điển hình, tập trung và các công việc chủ yếu sau:
Nâng cao chất lượng của chương trình Du lịch qua màn ảnh nhỏ. Tạp chí du lịch truyền hình, chương trình du lịch của Đài tiếng nói Việt Nam. Tăng cường thông tin và thời lượng phát về du lịch của Đài truyền hình Trung ương, Đài tiếng nói Việt Nam, các đài phát thanh và truyền hình địa phương, cần xây dựng chương trình riêng về du lịch. Các báo lớn như Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Lao động, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Thời lượng kinh tế… cần có chuyên mục về du lịch.
In ấn: Phối hợp với cơ quan văn hóa nghệ thuật và các địa phương để xuất bản các ấn phẩm: Sách hướng dẫn du lịch, sách về lễ hội Việt Nam. Tiềm năng du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bản đồ du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Các sách ảnh, bưu ảnh, tờ gấp của các địa phương và toàn quốc. Tất cả các ấn phẩm của toàn ngành: Tổng cục, các sở, các công ty, khách sạn đều in tiêu đề: “Việt Nam – điểm đến của thiên niên kỷ mới”.
Thông tin và quảng cáo
Đặt phòng thông tin du lịch tại các sân bay quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Huế, các nhà ga, các thành phố lớn cung cấp thông tin miễn phí cho khách du lịch. Đặt các biển quảng cáo tấm lớn giới thiệu về chương trình quốc gia về du lịch tại các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Lạt, Vũng Tàu, Nha Trang… Các tỉnh, thành phố xây dựng các biển chỉ dẫn các điểm, khu du lịch trên địa bàn, đặt tại các cửa ngõ và trung tâm thành phố. Thiết lập đường dây nóng để cung cấp thông tin cho khách du lịch qua đường bưu điện (108).
Tổ chức cuộc thi Logo du lịch Việt Nam
Đối với ngành du lịch, biểu tượng có ý nghĩa rất quan trọng. Để sớm có logo phục vụ cho chiến dịch tuyên truyền quảng bá du lịch Việt Nam, trong năm 1999 sẽ tổ chức một cuộc thi vẽ Logo Du lịch Việt Nam, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.
PV-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (18(122))1999.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.