CHUYỆN TRỒNG CÂY LƯU NIỆM, Thỉnh thoảng thấy các vị lãnh đạo về các địa phương làm việc và trong chương trình…

CHUYỆN TRỒNG CÂY LƯU NIỆM
Thỉnh thoảng thấy các vị lãnh đạo về các địa phương làm việc và trong chương trình thường có tiết mục lãnh đạo trồng cây lưu niệm.
Việc tham gia trồng cây nhằm bảo vệ môi trường, tăng thêm màu xanh cho cuộc sống là chuyện không có gì để bàn.
Nhưng rắc rối là các địa phương thường bố trí các cây rất to, những cây cổ thụ để lãnh đạo trồng, thường gây phản ứng tiêu cực trên các trang mạng.
Theo mình các địa phương nên thu xếp cho lãnh đạo trồng mấy cây nho nhỏ, xinh xinh.
Trồng cây nhỏ mang nhiều ý nghĩa hơn, trông đợi tiềm năng phát triển trong tương lai.
Những cây đã già, cây cổ thụ thì không còn phát triển bao nhiêu nữa.
Thêm nữa, những cây cổ thụ rất tốn kém trong việc mua sắm và vận chuyển, tạo thêm chi phí không cần thiết và không có ý nghĩa gì nhiều.


Facebook: https://www.facebook.com/hao.truong.334

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.