Cơ quan quảng bá xúc tiến du lịch

Lê Văn An – phó giám đốc Sở du lịch Thành phố Hồ Chí Minh
Việc quảng bá, xúc tiến du lịch là trách nhiệm của các doanh nghiệp đương nhiên phải làm, nhưng trong điều kiện thiếu thông tin, thiếu định hướng chung và chỉ bó hẹp trong thị phần của doanh nghiệp. Vốn rất đơn lẻ và cục bộ. Trong bối cảnh ấy, yêu cầu hội nhập, mở rộng thị trường quốc tế, rút ngắn khoảng cách lạc hậu… là một bài toán hết sức khó, chứ chaư nói đến việc gây khoá khăn cản trở đối với sự phát triển của chúng tôi.
Chúng tôi kiến nghị Tổng cục du lịch cần có bộ phận nghiên cứu về thị trường du lịch, để có chiến lược đúng đắn cả về thi trường nội địa và thị trường quốc tế. Xây dựng cả chiến lược phát huy giá trị sản phẩm du lịch của chúng ta. Ca chiến lược này phải có định hướng thông tin đến các doanh nghiệp, các cư quan quản lý bằng nhiều hình thức: hội thảo, hướng dẫn, thông báo qua báo chí và các phương tiện tuyên truyền du lịch. Chỉ có trên cơ sở biết đúng, biết rõ thị trường quốc tế chúng ta mới có thể tiếp cận hội nhập một cách thực sự.
Công tác xúc tiến du lịch trong thời gian qua, mặc dù đã có kết quả đáng khích lệ từ sự nổ lực của Ban lãnh đạo Nhà nước về du lịch, Tổng cục du lịch và các ngành, các cấp, các địa phương, song chưa thể nói rằng hiệu quả đã đạt được như chúng ta kỳ vọng. Các quốc gia có nền du lịch phát triển điều có một cơ quan chuyên môn về xúc tiến du lịch. Chúng ta chưa có được như họ. Vì vây, vì chúng ta rất mong muốn và cố gắng, nhưng do đội ngũ cán bộ xúc tiến du lịch còn thiếu, cơ chế phối hợp trong việc cấp phát, kiểm soát và sử dụng kinh phí hiện nay làm mất tính chủ động trong công tác xúc tiến, nên hiệu quả chưa thực sự cao đối với các doanh nghiệp. Điều này có thể thấy rõ qua các kỳ hội chợ quốc tế mà Du lịch Việt Nam tham gia rất tích cực gần đây. Chúng tôi đè nghị Chính phủ, Tổng cục du lịch cần có cơ quan xúc tiến du lịch quốc gia. Càn thiết chế về tài chính, ngân sách cho hoạt động cơ quan này. Đây là hoạt động có tính chuyên nghiệp để đảm bảo sử dụng một cách tập trung, có hiệu quả ngân sách xúc tiến du lịch, đồng thời hướng dẫn, phối hợp với các địa phương và vùng lãnh thổ trong những nổ lực tập hợp nhân tài, vạt lực, thực hiện yêu cầu nâng cao hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.
Triển lãm tranh của họa sĩ, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Linh
Họa sĩ Ngọc Linh người dân tộc Tày, quê ở cỡ Khuất Xa, bản Chu (Lạng Sơn). Ông là học trò cưng của họa sĩ Tô Ngọc Vân, từ thời ở chiến khu Việt Bắc, cùng với các thầy Trần Văn Cẩn, Nguyễn Văn Tỵ, Nguyễn Sỹ Ngọc (khóa 1950 – 1954). Ông đã được học bài bản về lịch sử cổ đại do thầy Đào Duy Anh, Định luật xa gần phối cảnh do kiến trúc sư Tạ Mỹ Duật, Nguyễn Cao Luyện giảng dạy, Ông lại được đi khắp mọi miền Tổ quốc nên tranh của ông hướng về thiên nhiên, con người. Những bức tranh “Bắc Thái”, “Cao Bằng”, “Hòn Gai”, “Những nét đường nai đi”, “Chợ miền Tây”… đã lưu giữ ở bảo tàng Mỹ Thuật quốc gia và bảo tàng ở các nước châu u.
Triển lãm ca nhân lần thứ 10 của họa sĩ Ngọc Linh tại Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 4/3 đến ngày 15/3/2001. Triển lãm trưng bày 280 bức tranh, trong đó có 160 bức chân dung vẽ bằng chất liệu sơn dầu, bột màu, chì, mực tàu, bút dạ màu và thuốc nước trên lụa; 120 bức về đề tài thiên nhiên và phong cảnh đất nước Việt Nam.
Hoa Hiền – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT- DL – Hà Nội – năm 10(175)2001

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.