Con ma tù!, Ma có nhiều loại ma, người sống cũng lo lắng cho mình trước khi thành ma

Con ma tù!
Ma có nhiều loại ma, người sống cũng lo lắng cho mình trước khi thành ma…
Ma nào đây: Ma trơi, ma gà, ma xó, ma lai, ma da, ma men, ma le, ma hời, ma lon, ma đói…
Bây giờ còn có con ma tù nữa, người có án tù cũng lo, lo là vì khi còn án mà chết thì thành con ma tù. Họ sợ rằng ở tù từ kiếp này đến kiếp khác hay ở tù truyền kiếp.
Mình cũng đang lo, sau khi hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ với đời thì thành con ma gì đây chứ!?
Chắc là con ma mem, viết xong cái tút ni thì có bạn Alo đi nhậu rồi…


Facebook: https://www.facebook.com/congsuong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.