Còn về những khó khăn, hạn chế?

Hạn chế lớn nhất là vấn đề sản phẩm. Sản phẩm đặc thù nhất, hấp dẫn nhất, lý do chính để thu hút khách lên Điện Biên là “Thăm lại chiến trường xưa” thì bị biến dạng khá nhiều, chưa kịp tôn tạo, phục hồi, bị xâm lấn bởi quá trình đô thị hóa do khong xử lý tốt mối quan hệ giữa phát triển và bảo tồn, giữa qui hoạch đô thị và qui hoạch du lịch. Nét văn hóa dân tộc cũng khó giữ được tính đặc thù. Tiến độ nâng cấp đường tiếp cập khu du lịch cả đường bộ, đường không không khớp với thời gian phát động sự kiện. Cơ sở vật chất kỹ thuật, lực lượng làm du lịch, tay nghề, chất lượng du lịch còn khó khăn. Nhưng tôi tin rằng phát huy truyền thống 56 ngày đêm chấn động địa cầu, Đảng bộ và nhân dân Lai Châu với sự hợp sức của các bộ ngành sẽ xác định mục tiêu, bước đi và cách làm phù hợp để vượt qua những khó khăn đó.

Phó Tổng cục trưởng vừa đề cập đến vấn đề mục tiêu ?
Mục tiêu thì có nhiều. Song trước hết, phát động năm du lịch là để tạo sự kiện thu hút khách, tăng cường giao lưu, qua đó góp phần phát triển kinh tế – xã hội – văn hóa của tỉnh, tạo việc làm, cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc.
Mục tiêu cụ thể là phải có bước chuyển biến rõ về du lịch Lai Châu ngay trong năm 2004, đạt gấp 2 – 3 lần lượng khách đến, tạo đà cho bước phát triển mới, qui mô lớn, hiệu quả cao hơn trong năm 2005 và những năm sau.
Đối tượng khách quan trọng là tập trung thu hút thật nhiều các tầng lớp nhân dân trong nước lên tham quan, du lịch Điện Biên. Khách quốc tế thì tập trung nhiều vào thị trường Pháp, Tây  u, Bắc Mỹ, Bắc Á và ASEAN, hướng vào cựu binh và gia đình binh sĩ đã tham gia chiến tại Việt Nam thăm lại chiến trường xưa. Phải tăng thị phần khách đã vào Việt Nam, vào Hà Nội lên Điện Biên cả bằng đường không, đường bộ với một tour du lịch đặc thù “qua miền Tây Bắc”. Phải khai thác khách qua các cửa khẩu biên giới với Trung Quốc, Lào.
Phóng viên – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT – DL Hà Nội –  năm 21 (290) 2003