ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN “CHẠY” ĐƯỢC?, Chuyện bà Châu Thị Thu Nga xin khai trước tòa về việc chi 1,5 triệu USD để…

ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN “CHẠY” ĐƯỢC?
Chuyện bà Châu Thị Thu Nga xin khai trước tòa về việc chi 1,5 triệu USD để “chạy” Đại biểu quốc hội!?
Đại biểu Quốc hội là do dân trực tiếp bầu theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
Đại biểu QH chịu trách nhiệm trước cử tri bầu ra mình và trước cử tri cả nước. Thông qua cử tri sử dụng quyền lực của Đại biểu để định đoạt các vấn đề của đất nước.
Thế nhưng “chạy”, “chạy” ở đâu?
Ở đâu thì không biết? nhưng “chạy” về phía dân thì rất khó, phải có chủ trương chính sách gì đó có lợi cho dân, mới “chạy” được dân.
“Chạy” để làm gì?
Quyền bất khả xâm phạm và miễn tố; Quyền được cung cấp thông tin và được thuê nhà công vụ nhưng quan trọng hơn cả có điều kiện cơ hội tiếp xúc với các giới chức lãnh đạo và tạo mối quan hệ trong công việc mới có giá khủng 1,5 triệu USD như bà Nga khai báo trước tòa.
Ta thường nghe “chuyện chạy chức, chạy quyền, chạy luân chuyển.. cứ thấy bao nhiêu tỷ vào chức này chức kia…” đến nay cơ quan dân cử cũng nghe chạy với giá 30 tỷ…
Ở đất nước này mà gì cũng nghe phải chạy, nhưng càng chạy thì càng đẩy lùi sự phát triển của đất nước vậy thôi.


Facebook: https://www.facebook.com/congsuong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.