Đàn Bà phải bé nhỏ – phải yếu ớt đi một tí để Đàn Ông còn có cơ hội thể hiện được sức mạnh của họ,

Đàn Bà phải bé nhỏ – phải yếu ớt đi một tí để Đàn Ông còn có cơ hội thể hiện được sức mạnh của họ
…. Đang cố gắng nữ tánh lắm rồi đấy
Mấy ông k mạnh mẽ lên thì Tôi lại về lại là chính mình ‍♀️‍♀️‍♀️‍♀️‍♀️‍♀️ haaa


Facebook: https://www.facebook.com/haiyenbb

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.