Đảng ủy khối Du lịch Hà Nội: Mười năm xây dựng và trưởng thành (2/ 7/ 1993 – 2/ 7/ 2003) – Phần 2

Thực hiện nhiệm vụ Thành ủy giao về công tác quản lý cán bộ, Đảng ủy khối đã tiến hành rà soát đánh giá và xây dựng qui hoạch cán bộ, trước hết là các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng ủy khối, đồng thời hướng dẫn cấp ủy cơ sở đánh giá, lập qui hoạch cán bộ Đảng, chính quyền và đoàn thể quần chúng ở cơ sở.

Hàng năm, Ban chấp hành Đảng bộ khối và Ủy ban kiểm tra Đảng bộ khối đều xây dựng chương trình và kế hoạch kiểm tra các cơ sở Đảng và đảng viên Theo qui định. Thông qua các đợt kiểm tra chỉ ra những ưu, khuyết điểm trong lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, tạo nên sự thống nhất giữa cấp ủy và chính quyền trong doanh nghiệp. việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp chỉ đạo, giải quyết nghiêm túc; Ủy ban kiểm tra luôn chủ động phối hợp với Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội và Thanh tra Tổng cục Du lịch xem xét giải quyết đơn thư của cán bộ, đảng viên ở cơ sở. 
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy khối, các cơ sở trong ngành du lịch Thủ đô đã xây dựng và tặng 17 nhà tình nghĩa trị giá 475 triệu đồng; Tặng nhiều sổ tiết kiệm với tổng trị giá 63 triệu đồng, ủng hộ đồng bào bị thiên tai hơn 500 triệu đồng. Tổ chức phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” và kết quả là đã có 180 người đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp ngành và thành phố. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai tại 100% cơ sở trong khối.
Hoạt động của Đảng bộ khối du lịch Hà Nội trong 10 năm qua, nhất là những năm gần đây đã góp phần tạo ra bước chuyển mạnh về chất cho sự nghiệp phát triển du lịch Thủ đô, tao đà tăng trưởng cho những năm qua và những năm tiếp Theo, từng bước giúp du lịch Thủ đô khẳng định vai trò là “Trung tâm du lịch quan trọng của các tỉnh phía Bắc và cả nước”. Với những thành tích trên, Đảng ủy khối Du lịch Hà Nội đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương Lao động hạng ba.
Những con số 10 năm của Đảng ủy khối Du lịch Hà Nội
Từ chỗ chỉ có 9 cơ sở Đảng trực thuộc với 547 đảng viên khi được thành lập (2/7/1993), đến nay đã có 24 cơ sở Đảng với 958 Đảng viên, chiếm tỷ lệ 23% so với tổng số cán bộ công nhân viên.
Đã mở hơn 50 lớp huấn luyện (học nghị quyết của Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới, bồi dưỡng đối tượng cảm tình Đảng…) cho hơn 9000 lượt cán bộ, đảng viên và công nhân viên.
Đã tham mưu cho thành phố Hà Nội và Tổng cục du lịch xét cử 41 cán bộ đi học các lớp cao cấp lý luận chính trị và đề bạt, bổ nhiệm 27 cán bộ là Giám đốc, Phó Giám đốc các công ty trực thuộc.
Đã đề xuất, tham mưu cho Ban cán sự Đảng Tổng cục Du lịch, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề bạt, sắp xếp 50% cán bộ chủ chốt ở các doanh nghiệp trực thuộc.
Đã có 8 cơ sở liên tục 7 năm đạt tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xuất sắc.    
Phan Thị Mến – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT – DL Hà Nội –  năm 26 (295) 2003