Đánh chiếm Hoàng sa, Gạc ma, chổ nào không chiếm được tạo xung đột gây tranh chấp, lấn dần xua đuổi ngư dân ra…

Đánh chiếm Hoàng sa, Gạc ma, chổ nào không chiếm được tạo xung đột gây tranh chấp, lấn dần xua đuổi ngư dân ra khỏi vùng biển của mình, cướp phá ngư cụ, bắt giữ tàu đòi tiền chuộc .
Giờ lại kêu gọi, hợp tác khai thác, xin hỏi có người dân nào của Vn đồng ý như thế không ?
Nước đã bị bán như thế nầy rồi à ????? Ai trả lời cho nhân dân đồng tình hợp tác khai thác chung??? Tại sao không kiện ra tòa án quốc tế ? Mà đi hợp tác, khai thác tài sản, đúng ra là của đất nước mình ?????
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-43618316


Facebook: https://www.facebook.com/DOCOVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.