Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới

Công tác thi đua khen thưởng là một hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Trong năm 1998, theo đề nghị của Chính phủ, Chủ tịch nước đã ký quyết định tặng thưởng 02 Huân chương Sao Vàng, 28 Huân chương Hồ Chí Minh, 1.139 danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 663 đơn vị và cá nhân danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 22 đơn vị và cá nhân danh hiệu Anh hùng Lao động, 15 Nhà giáo nhân dân, 511 nhà giáo ưu tú, 4.648 Huân chương độc lập các hạng, 1.619 Huân chương lao động, 266.744 Huân chương, Huy chương kháng chiến, 13 huân chương Quân công, 16.755 Huân chương chiến công, 56 Huân chương, Huy chương Hữu nghị, 2.202 Huy chương Vì an ninh Tổ quốc, 182 Huy chương Quân kỳ Quyết thắng. Trên tinh thần Đề án “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới” đã được Bộ chính trị thông qua vào tháng 5 năm 1998, đồng thời, kỷ niệm lần thứ 50 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (ngày 11 tháng 6 năm 1948 đến ngày 11 tháng 6 năm 1998) đã được phát động và tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội và các địa phương trong cả nước. Phong trào thi đua yêu nước đã và đang được các ngành, các cấp tiếp tục phát động và nhân rộng, nhiều gương người tốt việc tốt đã được phát hiện và biểu dương. Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã trực tiếp gửi thư khen gương người tốt việc tốt cho 01 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trên các mặt kinh tế, văn hóa – xã hội, bảo vệ an ninh và trật tự an toàn xã hội. Việc nhà nước tặng thưởng huân chương, Huy chương tôn vinh các danh hiệu vinh dự Nhà nước, đặc biệt là danh hiệu: “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” đã được các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ, khơi dậy truyền thống đạo nghĩa “Uống nước nhớ nguồn” của người Việt Nam, đồng thời nêu gương sáng về sự phấn đấu, hy sinh dũng cảm trong đấu tranh với các tệ nạn xã hội, tham nhũng, cửa quyền cũng như trong lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và trong sáng tạo văn học nghệ thuật, nêu gương sáng mẫu mực cho mọi người noi theo. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan, công tác thi đua – khen thưởng trong thời gian qua, phần nhiều là việc giải quyết những “tồn đọng” trong các cuộc kháng chiến trước đây. Công tác khen thưởng cho những tập thể và cá nhân có những thành tích nổi bật, cụ thể trong thời kỳ đổi mới chưa được nhiều. Việc khen thưởng theo năm chẵn, khen một tập thể lớn, kèm theo lễ kỷ niệm nặng nề về hình thức, chi phí tốn kém cần được khắc phục. Các văn bản pháp luật quy định về tiêu chuẩn, đối tượng cũng như quy trình, thủ tục khen thưởng.. có nhiều điểm bất cập, không còn thích hợp với tình hình mới. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau khi khen thưởng chưa được chú trọng như trước đây. Do vậy đã hạn chế tác dụng khuyến khích, động viên khơi dậy các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong thời kỳ đổi mới. Để sớm khắc phục tình trạng này Chủ tịch nước đã có các cuộc làm việc và có ý kiến chỉ đạo để các cơ quan hữu quan nghiên cứu, trình các cấp có thẩm quyền cần phải sớm sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh các văn bản pháp luật cho phù hợp, tiêu chuẩn hóa các đối tượng khen thưởng, nhất là khen thưởng cho các đơn vị và cá nhân trong công cuộc đổi mới của đất nước. Theo tinh thần đó, thực hiện chỉ thị của Bộ chính trị về đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, Hội đồng thi đua – khen thưởng Trung ương được thành lập do Thủ tướng chính phủ làm chủ tịch và các thành viên là các ban ngành Trung ương đã đi vào hoạt động, nhằm chấn chỉnh và đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới.
Lê Đình Tuyến-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (4(56))1999.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.