Doanh nghiệp lũng đoạn quan chức thì hãy tự hỏi các quan vì sao thế?, Doanh nghiệp sống bằng kinh doanh và các quan sống…

Doanh nghiệp lũng đoạn quan chức thì hãy tự hỏi các quan vì sao thế?
Doanh nghiệp sống bằng kinh doanh và các quan sống phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân bằng tiền thuế của dân đừng để thằng doanh nhân chỉ mặt “tôi sẽ cho ông mất việc”
Hỏi thế để biết, buôn nhôm, buôn đồ bành buôn quan, buôn đất… buôn gì chả khổ?


Facebook: https://www.facebook.com/congsuong

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.