Doanh nghiệp lũng đoạn quan chức thì hãy tự hỏi các quan vì sao thế?, Doanh nghiệp sống bằng kinh doanh và các quan sống…

Doanh nghiệp lũng đoạn quan chức thì hãy tự hỏi các quan vì sao thế?
Doanh nghiệp sống bằng kinh doanh và các quan sống phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân bằng tiền thuế của dân đừng để thằng doanh nhân chỉ mặt “tôi sẽ cho ông mất việc”
Hỏi thế để biết, buôn nhôm, buôn đồ bành buôn quan, buôn đất… buôn gì chả khổ?


Facebook: https://www.facebook.com/congsuong

(Một) 20 bình luận về “Doanh nghiệp lũng đoạn quan chức thì hãy tự hỏi các quan vì sao thế?, Doanh nghiệp sống bằng kinh doanh và các quan sống…”

  1. Bữa trước ông tướng gì bên quân đội nói như trách là đại gia làm hư cán bộ. Ông nào cũng cao cấp lý luận chính trị, tư tưởng, lập trường vững vàng. Sao dễ bị lũng đoạn, hư hỏng vậy không biết?

  2. Nếu nói đúng nguyên bản; “tui chưa làm chi mắc lòng ông, mà ông lại làm cản trở tui. Tui bứng ông đi khỏi Đà Nẵng, hiện nay BCT nằm hết trong nhà tui! Nguyên văn của một vị

  3. Làm sao có chuyện doanh nhân đi ra giá với quan chức, nếu vậy thì tự các quan dạy nhau đi đừng lôi cái thằng buôn bán vô

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.