ĐỌC CHO BIẾT

ĐỌC CHO BIẾT.
Ông này nói hơi nặng nhưng cũng cần lắng nghe.
VOV.VN – Đại học của Việt Nam giống như trường phổ thông cấp bốn, nghiên cứu khoa học thấp nên không có trường nào lọt vào danh sách của THE là dễ hiểu.


Facebook: https://www.facebook.com/hao.truong.334

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.