Đôi lần phải nói cảm ơn Đà Lạt thật nhiều! Vì cái lãng đãng lạ lùng của nó đã làm trong lòng người ta suy nghĩ…

Đôi lần phải nói cảm ơn Đà Lạt thật nhiều! Vì cái lãng đãng lạ lùng của nó đã làm trong lòng người ta suy nghĩ nhiều về tình yêu. Như cái cảnh tôi nhìn thấy và xin phép cả ông cụ lẫn bà cụ cho tôi được chụp lại làm kỷ niệm.
Họ đã đi bộ dọc hồ Xuân Hương trong nhiều năm và đi cùng nhau trong gần cả cuộc đời. Vẫn nắm tay, vẫn thỉnh thoảng dỗi hờn xa cách, nhưng không bao giờ nói một lời biệt ly vì tình yêu thiêng liêng họ đã riêng dành cho người kia. Chú chó nhỏ trắng như bông thì lẽo đẽo theo sau như một nhân chứng sống rằng sự bình yên là hoàn toàn có thật trên đời.
Cuối cùng con người hạnh phúc nhất vẫn là ăn những món mình thích, đi những nơi mình muốn, có một người chờ mình về và cùng mình cách ly thế giới hỗn độn lừa lọc ngoài kia.
Để dốc hết chân thành cho một ánh nhìn thương mến…


Facebook: https://www.facebook.com/min.hamlettruong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đôi lần phải nói cảm ơn Đà Lạt thật nhiều! Vì cái lãng đãng lạ lùng của nó đã làm trong lòng người ta suy nghĩ…

Đôi lần phải nói cảm ơn Đà Lạt thật nhiều! Vì cái lãng đãng lạ lùng của nó đã làm trong lòng người ta suy nghĩ nhiều về tình yêu. Như cái cảnh tôi nhìn thấy và xin phép cả ông cụ lẫn bà cụ cho tôi được chụp lại làm kỷ niệm.
Họ đã đi bộ dọc hồ Xuân Hương trong nhiều năm và đi cùng nhau trong gần cả cuộc đời. Vẫn nắm tay, vẫn thỉnh thoảng dỗi hờn xa cách, nhưng không bao giờ nói một lời biệt ly vì tình yêu thiêng liêng họ đã riêng dành cho người kia. Chú chó nhỏ trắng như bông thì lẽo đẽo theo sau như một nhân chứng sống rằng sự bình yên là hoàn toàn có thật trên đời.
Cuối cùng con người hạnh phúc nhất vẫn là ăn những món mình thích, đi những nơi mình muốn, có một người chờ mình về và cùng mình cách ly thế giới hỗn độn lừa lọc ngoài kia.
Để dốc hết chân thành cho một ánh nhìn thương mến…


Facebook: https://www.facebook.com/min.hamlettruong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.