ĐỘT BIẾN, Lang thang trên mạng thấy Vietnamnet đưa tin: Giáo sư, phó giáo sư năm 2017 tăng đột biến

ĐỘT BIẾN
Lang thang trên mạng thấy Vietnamnet đưa tin: Giáo sư, phó giáo sư năm 2017 tăng đột biến.
Số lượng đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm nay là hơn 1200 người- tăng thêm hơn 500 người so với năm ngoái- và con số lớn nhất trong nhiều năm qua.
Mình thấy lạ là nhà báo dùng từ đột biến. Người ta hay dùng từ này khi nói đột biến gen hay đột biến nhiễm sắc thể, chứ không ai sử dụng từ này cho việc phong tặng giáo sư hay phó giáo sư.
Đột biến là quá trình xảy ra đột ngột, riêng rẽ, ngẫu nhiên, không định hướng trong điều kiện tự nhiên. Và đa số đột biến gen là có hại.
Nói chuyện từ ngữ cho vui thôi chứ mình hay thắc mắc là ở Việt nam nhiều người không làm công tác giảng dạy hay nghiên cứu ở các trương đại học cũng được phong giáo sư hay phó giáo sư.
Rất nhiều người làm công tác quản lý trong bộ máy chính quyền lại được phong các chức danh này, chẳng hạn như O Tiến, Bộ trưởng Bộ Y lần nầy cũng sẽ được phong giáo sư.
Hầu hết các nước ở Âu Mỹ người ta lại không làm như vậy.
Không biết mấy vị nằm trong bộ máy quản lý Nhà nước cần thêm danh hiệu này để làm gì?
Bạn nào biết giải thích giùm tui?


Facebook: https://www.facebook.com/hao.truong.334

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.