Đừng nghĩ mình là duy nhất trong cuộc đời ai đó, Đừng nghĩ ai sẽ thay đổi chỉ vì mình mà thôi

Đừng nghĩ mình là duy nhất trong cuộc đời ai đó
Đừng nghĩ ai sẽ thay đổi chỉ vì mình mà thôi ..
Ôi những lời gian dối , nói ra để phai phôi

Tự thương mình thôi vì người cũng chỉ thương mỗi người ….?


Facebook: https://www.facebook.com/haiyenbb

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.