GẠC MA, Ảnh vệ tinh cho thấy, sau khi chiếm được Gạc Ma vào năm 1988, Trung Quốc đã xây các công trình cao tầng,…

GẠC MA
Ảnh vệ tinh cho thấy, sau khi chiếm được Gạc Ma vào năm 1988, Trung Quốc đã xây các công trình cao tầng, đường sá, bến tàu, trạm rada, sân bay trực thăng, bệ phóng tên lửa, hệ thống phòng không kiên cố tại đây.


Facebook: https://www.facebook.com/hao.truong.334

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.