Gia lai xây dựng tượng đài anh hùng núp

Kể từ ngày bok Núp qua đời đến nay, mỗi một người dân Gia Lai và Tây Nguyên nói riêng, cả nước nói chung hãy còn biết bao xót thương, luyến tiếc. Chiến công hào hùng, nhân cách đẹp đẽ, là hình ảnh đại diện cho cả Tây Nguyên bất khuất và của tình đoàn kết Kinh – thượng một lòng đánh giặc đến cùng tất cả đã khiến cho hình ảnh bok Nup định hình một cách bền vững trong lòng dân tộc Việt Nam và bạn bè thế giới. Vì thế, xây dựng tượng bok để kỷ niệm, để nêu gương cho con cháu học tập tiếp bước truyền thống một cách xứng đáng là việc cần phải làm. Hơn thế, tượng bok một khi được xây dựng và phát huy giá trị của một công trình văn hóa – nghệ thuật còn góp phần làm đẹp thêm, vẻ vang thêm thành phố trẻ Pleiku, tỉnh Gia Lai đang hồi sung sức, đổi mới đi lên. Do tính chất công trình hội tụ nhiều ý nghĩa như vậy nên công tác thiết kế, tranh thủ sự hiểu biết và ý kiến đóng góp của đông đảo quần chúng nhân dân là việc hết sức cần thiết. Vì thế sau một thời gian nghiên cứu thiết kế sáng ngày 29 tháng 8 năm 2000, tại Pleiku tập thể họa sĩ điêu khắc và kiến trúc sư công ty mỹ thuật và nội ngoại thất Hà Nội đã đưa ra ba giới thiệu mẫu phát thảo tượng đài Pok Núp. Các phát thảo tập trung miêu tả hình tượng anh hùng Núp ở vào hai thời điểm kháng chiến chống Pháp lúc trẻ và được tương dương anh hùng, giai đoạn sau miền nam hoàn toàn giải phóng, anh hùng Núp khi đã nhiều tuổi 3 mẫu phát thảo có quy mô kích thước và chất liệu khác nhau. Mẫu một chân dung anh hùng Núp mã số 34 kích thước cao 4 mét, dự kiến thể hiện bằng đồng. Mẫu 2 tượng bán thân anh hùng Núp mã số 21 kích thước cao 5 mét dự kiến thể hiện bằng đá khối mẫu 3 tượng toàn thân anh hùng Núp mã số 15 kích thước tượng cao 2 mét có phù điêu bằng đồng trang trí 3 mặt. Nhìn chung 3 mẫu phát thảo thể hiện được một số yêu cầu đặt ra cả 3 góc độ nghệ thuật lẫn khắc họa tính cách của người anh hùng. Được biết mẫu phát thảo toàn thân anh hùng Núp một tay cầm ná một tay vung lên, lưng đeo ống tên diễn tả trạng thái phấn chấn, sung sướng tột độ sau khi phát hiện Pháp có máu, Pháp không phải người Yàng có thể đánh được và đánh thắng Pháp.Nhận được khá nhiều ý kiến ủng hộ.
Thất Sơn-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (45(149))2000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.