HIỆN TƯỢNG ĐÁNG MỪNG

HIỆN TƯỢNG ĐÁNG MỪNG.
“Hiện nay số người làm thơ rất nhiều. Có tới hàng vạn nhà thơ, thậm chỉ cả triệu. Có nhiều câu lạc bộ thơ. Riêng câu lạc bộ Thơ Việt Nam đã mấy vạn người rồi. Số lượng rất đông.
Thơ xuất hiện rất nhiều. Đó là điều mừng, là dấu hiệu của một thời kỳ yên bình, vui vẻ.”
Nhà thơ Trần Đăng Khoa.


Facebook: https://www.facebook.com/hao.truong.334

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.