Hôm nay tự nhiên thấy Sài Gòn thảnh thơi lạ, bình yên lạ! Mua 15 cuốn sách mới về đọc, xem tranh triễn lãm, ngó đèn…

Hôm nay tự nhiên thấy Sài Gòn thảnh thơi lạ, bình yên lạ! Mua 15 cuốn sách mới về đọc, xem tranh triễn lãm, ngó đèn màu chờ Tết…
Cảm giác này không gì mua được.


Facebook: https://www.facebook.com/min.hamlettruong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.