Kết quả đạt được còn gặp nhiều khó khăn

Những kết quả đạt được trong năm 1997 còn khiêm tốn nhưng đã phản ánh thực chất cố gắng chủ quan của toàn ngành và là sản phẩm tiếp nối, kế thừa những kết quả đã đạt được trong năm trước, đồng thời là cơ sở, tạo đà cho những bước phát triển về sau.

Có được kết quả đó là nhờ đường lối đổi mới, chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước, có sự giúp đỡ, hợp tác, hỗ trợ của các cấp các ngành, các đoàn thể và tầng lớp nhân dân. Đó cũng là kết quả của công lao khó nhọc, trí tuệ, tính năng động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết hợp tác của hàng chục vạn lao động, các cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ, các cơ sở, các địa phương trong toàn ngành.

Bên cạnh kết quả đạt được, chúng ta còn có không ít khó khăn, yếu kém. Lượng khách quốc tế tăng chậm. Công suất buồng giường khách sạn thấp. Sức cạnh tranh của sản phẩm du lịch Việt Nam còn hạn chế. Các văn bản luật pháp liên quan hoặc chưa hoàn chỉnh hoặc ban hành đã lâu, nặng về hành chính bao cấp, không phù hợp với hội nhập. Các thủ tục hành chính, quản lý, đưa đón khách tuy đã được cải tiến nhiều song so với các nước xung quanh, còn nhiều phiền phức, chưa khuyến khích khách đến. Giá du lịch đến Việt Nam vừa cao hơn các nước trong vùng và so với chất lượng dịch vụ do khoảng cách địa lý, và nhất là do còn có tình trạng tận thu, trong từng công đoạn, từng ngành mà chưa có chính sách điều tiết chung vì lợi ích toàn cục, vì tăng tổng thu xã hội từ du lịch, vừa bị cạnh tranh phá giá ngay trong nước do công tác quản lý Nhà nước về du lịch trong toàn ngành và trên địa bàn chưa theo kịp, còn tình trạng kinh doanh lộn xộn, trái phép, núp bóng, trốn lậu thuế, gây thua thiệt cho những đơn vị kinh doanh nghiêm chỉnh, có bài bản, gây thất thu cho ngân sách. Công tác tiếp thị còn yếu. Phần lớn các doanh nghiệp còn thụ động, chờ khách, không vươn ra nước ngoài để khai thác nguồn khách. Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch còn khó khăn do thiếu kinh phí, ít kinh nghiệm, chưa có tổ chức và cán bộ chuyên trách.

Những khó khăn, yếu kém đó là khó khăn yếu kém của một ngành du lịch mới phát triển, đang trong tiến trình hội nhập, đã tồn tại từ nhiều năm trước và cũng còn cần thời gian và nhiều công sức mới từng bước khắc phục được.

Thấy hết khó khăn, nhìn thẳng vào sự thật, biết được những yếu kém hạn chế, chúng ta sẽ có cách đi lên phù hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.