khoan sức dân từ phí xăng dầu!, thì ngân sách mỗi năm sẽ tăng thu hơn 15

khoan sức dân từ phí xăng dầu!
thì ngân sách mỗi năm sẽ tăng thu hơn 15.500 tỉ đồng.
Giá xăng dầu cõng các loại thuế và phí: thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, nhập khẩu bình quân gia quyền 9%. Tổng tiền thuế khoảng 7.000 đồng/lít xăng.


Facebook: https://www.facebook.com/congsuong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.