LẠ – QUEN – LẠ, Nghe cũng buồn thật nhỉ, khi mà một người vốn dĩ hoàn toàn xa lạ với bạn, trở thành người cùng…

LẠ – QUEN – LẠ
Nghe cũng buồn thật nhỉ, khi mà một người vốn dĩ hoàn toàn xa lạ với bạn, trở thành người cùng bạn trò chuyện thâu đêm, nghe bạn lải nhải trăm điều vạn thứ. Vậy mà, vào một ngày nọ, họ quyết định trở lại làm một người xa lạ với bạn một lần nữa, và bạn biết rằng những câu chuyện của bạn chẳng còn được ai lắng nghe nữa rồi, và bạn, lại có nhiều thêm một vết thương lòng sâu hoắm, khó phai…


Facebook: https://www.facebook.com/kyo.tran510

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

LẠ – QUEN – LẠ, Nghe cũng buồn thật nhỉ, khi mà một người vốn dĩ hoàn toàn xa lạ với bạn, trở thành người cùng…

LẠ – QUEN – LẠ
Nghe cũng buồn thật nhỉ, khi mà một người vốn dĩ hoàn toàn xa lạ với bạn, trở thành người cùng bạn trò chuyện thâu đêm, nghe bạn lải nhải trăm điều vạn thứ. Vậy mà, vào một ngày nọ, họ quyết định trở lại làm một người xa lạ với bạn một lần nữa, và bạn biết rằng những câu chuyện của bạn chẳng còn được ai lắng nghe nữa rồi, và bạn, lại có nhiều thêm một vết thương lòng sâu hoắm, khó phai…


Facebook: https://www.facebook.com/kyo.tran510

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.