LINH TINH TÌNH PHỘC, Trong nghi thức quan trọng nhất của Lễ Mật, một đôi trai gái sẽ cầm Nõ – tượng trưng bộ phận…

LINH TINH TÌNH PHỘC
Trong nghi thức quan trọng nhất của Lễ Mật, một đôi trai gái sẽ cầm Nõ – tượng trưng bộ phận sinh dục nam và Nường – tượng trưng cho bộ phận sinh dục nữ. Khi chủ tế hô “Linh tinh tình phộc”, Nõ và Nường sẽ đâm vào nhau 3 lần. Nếu cả 3 lần đều trúng nhau, người dân quan niệm cả làng sẽ được may mắn và làm ăn phát đạt.
Văn hóa phi vật thể ở Phú Thọ. Chuyện cũng đơn giản. Ai chưa biết thì nên xem cho biết.


Facebook: https://www.facebook.com/hao.truong.334

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.