MÔI TRƯỜNG

MÔI TRƯỜNG.
Bộ trưởng Bộ TNMT: “Không chấp nhận đánh đổi môi trường vì bất cứ thứ gì.”
Có một số comments về phát biểu nầy nhưng mình chú ý đến ý kiến sau của GS Trần Hữu Dũng :
“Ông Bộ trưởng này nói thì nghe hay, nhưng chứng tỏ ông không biết gì về kinh tế cả! Trong kinh tế, bất cứ cái gì cũng có cái giá của nó, vấn đề là cái giá ấy là bao nhiêu mà thôi.
(Nói rõ hơn: Sự trong sạch của môi trường không chỉ có hai chọn lựa tuyệt đối (1) “Có”, hoặc (2) “Không”, nhưng mà là “trong sạch đến mức (hữu hạn) nào là tối ưu”).”
Để có phát biểu về đề tài nào đó cho đúng đắn và đầy đủ không phải dễ phải không các bạn?


Facebook: https://www.facebook.com/hao.truong.334

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.