Ngày mai tầm 3:30 đến 4:00 TyhD sẽ livestream một layout makeup bánh bèo kèm giveaway!

Ngày mai tầm 3:30 đến 4:00 TyhD sẽ livestream một layout makeup bánh bèo kèm giveaway!
Quà tặng sẽ công bố trong khi live nhé?Ngày mai tầm 3:30 đến 4:00 TyhD sẽ livestream một layout makeup bánh bèo kèm giveaway!
Quà tặng sẽ công bố trong khi live nhé?


Facebook: https://www.facebook.com/tyhdmodel

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.