Những điểm đổi mới về xuất nhập cảnh

Đối với cán bộ công nhân viên chức và quân nhân thuộc biên chế của cơ quan Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang (Kể cả trong diện hợp đồng 01 năm trở lên) xin cấp hộ chiếu để xuất cảnh về việc riêng không phải làm thủ tục xét duyệt nhân sự qua công an tỉnh như trước đây nữa mà chỉ cần có văn bản của thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho xuất cảnh, kèm theo đơn đề nghị cấp hộ chiếu, giấy tờ chứng minh lý do xin xuất cảnh .

Quy định như trên vừa đơn giản thủ tục cho người xin xuất cảnh vừa tăng cường trách nhiệm đối với thủ trưởng cơ quan chủ quản. Căn cứ quy định trên, Bộ công an hướng dẫn việc nộp hồ sơ và nhận kết quả rất đơn giản và thuận tiện. Những người thuộc cơ quan trung ương quản lý thì nộp hồ sơ tại cục quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an. Những người thuộc cơ quan, tổ chức do Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương quản lý nộp hồ sơ và nhận xét kết quả tại phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố nơi đăng ký nhân khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn. Hoặc trường hợp cần thiết thì có thể trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cục quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công An.

Thủ tướng các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang … chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thu hồi quản lý hộ chiếu của cán bộ, công nhân viên chức, quân nhân thuộc biên chế tổ chức của mình (kể cả người trong diện hợp đồng từ 01 năm trở lên) sau khi họ từ nước ngoài về. Còn đối với khách du  lịch cũng là một trong những người thuộc diện xuất nhập cảnh nhưng có thời gian cố định. Do đó khách du lịch nếu nằm trong số những đối tượng đã quy định ở trên thì cũng được hưởng ưu đãi. Còn đối với khách du lịch tự do, đã có những công ty du lịch lữ hành quốc tế có tư cách pháp nhân đứng ra chịu trách nhiệm và bảo đảm mọi quyền lợi về thủ tục và an ninh cho người đi du lịch .

Nhìn chung kể từ khi quyết định 957 có hiệu lực, lượng khách xuất nhập cảnh nói chung và khách du lịch riêng đã tăng lên ngày một nhiều. Điều này đã khẳng định rằng những thủ tục hành chính mới đã có sức thuyết phục đối với nhân dân và ngày càng khẳng định tính ưu việt của nó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.