Quân đội cầm súng đi làm kinh tế trên bờ

Quân đội cầm súng đi làm kinh tế trên bờ .
Lại đi tặng cờ xúi ngư dân bám biển .
Hehe….có đất nước nào lại như thế không ?
http://m.plo.vn/…/tang-3000-la-co-to-quoc-cho-ngu-dan-bam-b…
http://dangcongsan.vn/…/quang-ngai-tang-co-to-quoc-cho-ngu-…
http://vdaily.net/hue-tang-co-to-quoc-cho-ngu-dan-vuon-khoi…


Facebook: https://www.facebook.com/DOCOVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.