Rời khỏi sân khấu là Yến lên đường ?, Quảng Ngãi – #KonTum

Rời khỏi sân khấu là Yến lên đường ?
Quảng Ngãi – #KonTum ….chặng đường khoảng 195km …. đa phần là đường Đèo
Có đi mới thấy … #ViệtNam thật đẹp hoang sơ và hùng vĩ …
Đêm nay , dừng chân ngủ tại Đắk Hà …
Nhà một người Bà con … Mai sẽ dành thêm thời gian đi thăm KonTum
Hnay mới qua
-Đèo VI HÔ LĂK ❤️
– Rừng Thông Măng Đen ❤️
Và 1 đèo khác với vô vàn các cái cầu tên các Huyện vùng núi khó nhớ này …


Facebook: https://www.facebook.com/haiyenbb

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Rời khỏi sân khấu là Yến lên đường ?, Quảng Ngãi – #KonTum

Rời khỏi sân khấu là Yến lên đường ?
Quảng Ngãi – #KonTum ….chặng đường khoảng 195km …. đa phần là đường Đèo
Có đi mới thấy … #ViệtNam thật đẹp hoang sơ và hùng vĩ …
Đêm nay , dừng chân ngủ tại Đắk Hà …
Nhà một người Bà con … Mai sẽ dành thêm thời gian đi thăm KonTum
Hnay mới qua
-Đèo VI HÔ LĂK ❤️
– Rừng Thông Măng Đen ❤️
Và 1 đèo khác với vô vàn các cái cầu tên các Huyện vùng núi khó nhớ này …


Facebook: https://www.facebook.com/haiyenbb

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.