Sau rất nhiều cố gắng Hamlet Trương cũng vinh hạnh góp một sáng tác nhỏ bé với show diễn vĩ đại Paris By Night 126 kỷ…

Sau rất nhiều cố gắng Hamlet Trương cũng vinh hạnh góp một sáng tác nhỏ bé với show diễn vĩ đại Paris By Night 126 kỷ niệm 35 năm của Thuý Nga. Ai đang ở Mỹ nhất định phải đi xem show này nghen! <3
MYSTIC LAKE CASINO – MINNESOTA
**Saturday, May 26, 2018 – 7:30pm
**Sunday, May 27, 2018 – 1:00pm
Có 3 địa điểm bán vé:
1. BOM MUSIC (Sat, May 26 Tickets only)
2647 Nicollet Ave – Minneapolis, MN 55408
(612) 872-8004
2. DAI LOI (Sun, May 27 Tickets only)
2635 Nicollet Ave – Minneapolis, MN 55408
(612) 612) 874-6300
3. THUY NGA (Sat & Sun Tickets)
9295 Bolsa Ave – Westminster, CA 92683
(714) 894-5811
info@thuyngashop.com
**Đặt phòng Hotel tại Mystic Lake Casino:
Khán giả Paris By Night gọi vào số 1-952-445-9000 và nói code PARISFAN18 sẽ nhận được ưu đãi từ casino


Facebook: https://www.facebook.com/min.hamlettruong

(Một) 10 bình luận về “Sau rất nhiều cố gắng Hamlet Trương cũng vinh hạnh góp một sáng tác nhỏ bé với show diễn vĩ đại Paris By Night 126 kỷ…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Sau rất nhiều cố gắng Hamlet Trương cũng vinh hạnh góp một sáng tác nhỏ bé với show diễn vĩ đại Paris By Night 126 kỷ…

Sau rất nhiều cố gắng Hamlet Trương cũng vinh hạnh góp một sáng tác nhỏ bé với show diễn vĩ đại Paris By Night 126 kỷ niệm 35 năm của Thuý Nga. Ai đang ở Mỹ nhất định phải đi xem show này nghen! <3
MYSTIC LAKE CASINO – MINNESOTA
**Saturday, May 26, 2018 – 7:30pm
**Sunday, May 27, 2018 – 1:00pm
Có 3 địa điểm bán vé:
1. BOM MUSIC (Sat, May 26 Tickets only)
2647 Nicollet Ave – Minneapolis, MN 55408
(612) 872-8004
2. DAI LOI (Sun, May 27 Tickets only)
2635 Nicollet Ave – Minneapolis, MN 55408
(612) 612) 874-6300
3. THUY NGA (Sat & Sun Tickets)
9295 Bolsa Ave – Westminster, CA 92683
(714) 894-5811
info@thuyngashop.com
**Đặt phòng Hotel tại Mystic Lake Casino:
Khán giả Paris By Night gọi vào số 1-952-445-9000 và nói code PARISFAN18 sẽ nhận được ưu đãi từ casino


Facebook: https://www.facebook.com/min.hamlettruong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.