Tạo môi trường thu hút khách du lịch nước ngoài hơn trước

Quy định quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, các nhân mời người nước ngoài.
Người nước ngoài quá cảnh có nhu cầu vào Việt Nam du lịch sẽ được quyết định.
Từ ngày 1 tháng 8 năm 2000, Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sẽ có hiệu lực. Xoay quanh câu hỏi “Pháp lệnh này sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với hoạt động du lịch”. Phóng viên báo du lịch đã có cuộc phỏng vấn đại tá Triệu Văn Thế – Cục trưởng cục quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công An.
Phóng viên: Thưa ông, việc ban hành pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 28 tháng 4 năm 2000 có ý nghĩa như thế nào trong thời điểm hiện nay?
Ông Triệu Văn Thế: Pháp lệnh năm 1992, quy định tương đối toàn diện và cơ bản về lĩnh vực nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam, đã góp phần thực hiện tốt chính sách của nhà nước về phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với nước ngoài, bảo vệ lợi ích chủ quyền quốc gia. Qua gần 7 năm thực hiện, tình hình đất nước đã có nhiều thay đổi, nhiều văn bản pháp quy mới được ban hành, trong đó có nhiều quy định liên quan đến người nước ngoài và công tác quản lý xuất nhập cảnh như: Bộ luật dân sự, Bộ luật Hình sự, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính… Mặt khác, cơ chế quản lý cũ chưa phù hợp với tình hình, đòi hỏi phải bổ sung, sửa đổi Pháp lệnh. Với 7 chương, 26 điều, Pháp lệnh năm 2000 đã thể hiện tinh thần đổi mới của Đảng và Nhà nước trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam nói chung, tạo môi trường thu hút khách du lịch nước ngoài nói riêng, góp phần quan trọng và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
Phóng viên: Xin ông cho biết trong pháp lệnh trên những nội dung nào được sửa đổi, bổ sung so với Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 21 tháng 2 năm 1992?
Ông Triệu Văn Thế: So với Pháp lệnh năm 1992, pháp lệnh năm 2000 được đổi mới khá là toàn diện. Ở đây xin nêu một số nội dung liên quan đến hoạt động du lịch như:
Pháp lệnh năm 2000 quy định rõ quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời đón khách nước ngoài vào Việt (vấn đề này pháp lệnh năm 1992 chưa quy định).
Trịnh Minh Hiếu-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (41(145))2000

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.