Thiệt buồn khi đi ăn buffet mà cứ lượn cả buổi không biết ăn gì trong đó, thế rồi phát hiện ra tôm nướng rồi…

Thiệt buồn khi đi ăn buffet mà cứ lượn cả buổi không biết ăn gì trong đó, thế rồi phát hiện ra tôm nướng rồi lượn ra lấy dĩa quành vô sạch bách không còn một con, cầm cái dĩa không bất lực nhìn dòng người trôi qua vô tình. Xong cái anh nướng tôm ảnh hoảng hồn tại thấy sắp mếu tới cái ảnh vô ảnh nướng riêng cho hai dĩa còn mấy cô phục vụ thì chia nhau đi lấy đồ giùm luôn.
Ăn buffet kiểu dỗi hờn quá mệt!


Facebook: https://www.facebook.com/min.hamlettruong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.