Tin vắn trong ngày

Văn phòng chính phủ vừa ra thông báo số 165/TT/VPCP về quyết định của chính phủ thực hiện năm mục tiêu Chương trình quốc gia năm 2001, gồm chương trình xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình. Chương trình văn hóa. Các chương trình quan trọng khác như: giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, môi trường, du lịch, phòng chống tội phạm… tiếp tục triển khai như kế hoạch đã định.
208.000 USD cho dự án “hỗ trợ du lịch bền vững tại Huyện Sapa
ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định số 2448/QĐ.CT phê duyệt dự án “Hỗ trợ du lịch bền vững tại huyện Sa Pa”. Theo quyết định này, chủ dự án đầu tư là Ủy ban nhân dân huyện Sa Pa, đơn vị thực hiện là Trung tâm văn hóa – Thông tin – Thể thao và Du lịch huyện Sa Pa. Hình thức đầu tư bằng vốn tài trợ của tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế và tổ chức phát triển Hà Lan – Việt Nam và một phần đóng góp của địa phương. Mục tiêu chính của dự án là xây dựng được cơ chế trong phạm vi huyện và thông qua đó mọi thành phần có hoạt động du lịch đều tham gia tích cực vào quá trình ra quyết định về du lịch, mặt khác nâng cao năng lực cho địa phương trong việc giảm thiểu các tác động tiêu cực của du lịch, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa và môi trường, góp phần làm cho Sa Pa xanh, sạch, trở thành điểm du lịch hấp dẫn. Tổng vốn đầu tư của dự án là 208.820 USD, được thực hiện trong 3 năm, từ 2001 đến hết năm 2003.
Gia Lai: triển lãm thành tựu Kinh tế xã hội 1975 – 2000
Tại thành phố Pleiku vừa diễn ra Triển lãm thành tựu Kinh tế – Xã Hội tỉnh Gia lai 25 năm xây dựng và phát triển (1975 – 2000) nhằm chào mừng Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ Gia Lai lần thứ XII. Tham gia triển lãm có các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp… của các địa phương và các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Trong số 100 gian trưng bày tại triển lãm, ngành Du lịch – Thương mại của tỉnh có 5 gian hàng, trưng bày các hình ảnh và biểu đồ về quá trình xây dựng và phát triển của toàn ngành 25 năm qua, giới thiệu các hình ảnh, biểu đồ phát triển và các sản phẩm được sản xuất tại địa phương phục vụ cho tiêu dùng nội địa và cho xuất khẩu của từng đơn vị.
Nguyễn Đình Dũng – Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 2000

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.