Việt nam , Chúng ta có thể lên trời bằng nấc thang vật giá

Việt nam
Chúng ta có thể lên trời bằng nấc thang vật giá .
Và leo xuống bằng nấc thang đạo đức .Việt nam
Chúng ta có thể lên trời bằng nấc thang vật giá .
Và leo xuống bằng nấc thang đạo đức .


Facebook: https://www.facebook.com/DOCOVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.