Với cơ chế nầy ông # cũng chỉ là một ông , trong những vô số ông chưa bị lộ ra thôi

Với cơ chế nầy ông # cũng chỉ là một ông , trong những vô số ông chưa bị lộ ra thôi .
Tham nhũng lan tràn và đồng khắp … hầu hết ở những tập đoàn , coty đã từng dc mệnh danh là quả đấm thép của nn .


Facebook: https://www.facebook.com/DOCOVN

(Một) 3 bình luận về “Với cơ chế nầy ông # cũng chỉ là một ông , trong những vô số ông chưa bị lộ ra thôi”

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.